Tuesday, 24 Sep 2019

Kung ang Diyos may awa sa iyo, dapat ganoon ka rin sa kapwa mo.

Kung ang Diyos may awa sa iyo, dapat ganoon ka rin sa kapwa mo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *