Tuesday, 24 Sep 2019

Kapag kay Jesus ka lumapit at kumapit, walang makakatangay sa iyo

Kapag kay Jesus ka lumapit at kumapit, walang makakatangay sa iyo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *